Støt menigheden i 2017

Efteråret er den tid på året, hvor vi i menighedsrådet arbejder med menighedens driftsbudget for det kommende år. 

Aarhus Valgmenighed modtager ingen offentlig støtte, modtager ingen kirkeskat, ingen økonomisk støtte fra kirkeministeriet til bygning eller præstelønninger - selvom vi er en del af folkekirken - men er helt afhængige af frivillige gaver.

I Bibelen siges meget om at give - også give penge. Det er værd at lægge mærke til at der, hvor der tales om at give, er der mange løfter knyttet til det at give. Et eksempel på dette er fra Malakias' Bog kap. 3 hvor der står "Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers Herre."

Denne udfordring og dette løfte rækker ud til os i dag.
Status ved slutningen af året er, at vi oplever dette skriftsted opfyldt for os: økonomien hænger stadig sammen og menigheden hænger stadig sammen. Vi minder derfor igen om dette stærke løfte og denne stærke opfordring til at give penge til kirken.

Det ser ud til, at vi kommer ud af 2016 som budgetteret, således at vi kan betale af på vores gæld og betale løn til vore ansatte. Vi er meget glade og taknemmelige for hver gave, der er blevet givet. Tak. Driftsbudgettet for 2017 er baseret på, at alle øger sin gave med 450 kr i forhold til sidste år. Har du ikke allerede en fast givertjeneste, kan du også nemt komme igang med at støtte menigheden, ved at udfylde nedenstående formular. Alle bidrag modtages med tak. 

Budgettet for 2017 kan findes her
 
Vi beder nu hele menigheden om at give tilsagn for 2017 – således at vi også næste år sammen kan gøre det vi brænder for i ÅVM. Søg Gud i denne proces!

Tak til jer vi allerede har hørt fra. Hvis du endnu ikke har givet dit tilsagn, kan du udfylde formularen her under  senest 15. november. På forhånd tak for en hver gave. 

Menighedsrådet i Aarhus Valgmenighed    

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk