Hjertelig velkommen til Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle er velkomne til at være med! Ud over vores gudstjenester om søndagen mødes vi i mindre fællesskaber i løbet af ugen rundt omkring i hele Aarhus. Vi tror nemlig, at kirke handler om mere end gudstjeneste. Derfor holder vi også ”klyngesøndag” den første søndag i hver måned, hvor vi mødes rundt omkring i byen. 

I Aarhus Valgmenighed er vi på vandring sammen! Vi øver os sammen og hjælper hinanden til at leve som disciple (lærlinge) af Jesus, sådan at vores tro på Gud omsættes i vores hverdag, og ikke kun når vi er til gudstjeneste.

 

 

Hvem er vi?

Vi er en valgmenighed, dvs. en folkekirke - uden at være en sognekirke. Vores ca. 850 medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Aarhus-området.

Menigheden blev dannet i 1990 af en gruppe folkekirkemedlemmer, som ønskede at danne en menighed på folkekirkens trosgrundlag med frihed til aktivt menighedsliv, nådegavepraksis og mission.

I dag har menigheden hundredevis af frivillige ledere og medarbejdere, som yder en stor indsats på mange forskellige områder. Vores arbejde ledes af 10 ansatte medarbejdere.

Menighedens bagland er den lutherske fornyelsesbevægelse DanskOase. 

 

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk

 
idol-club.biz adult-porno.org