Dig Deeper

 

 

#DigDeeper er for dig som gerne vil have en tættere relation til Gud, Jesus og Helligånden – altså leve helligt.

 

 

 

I løbet af forløbet vil vi:

  • Lære Guds stemme bedre at kende
  • Lære hvordan vi slipper af med satans løgne
  • Stifte bekendtskab med indre helbredelse herunder lære at bruge indre helbredelse i vores egen vandring med Gud og kunne give det videre til andre
  • Starte på gennemlæsning af Det Nye Testamente
  • Mødes 4 gange af tre timers varighed

Vi ønsker et højt engagement med prioritering af fremmøde, så der bliver en stor grad af fortrolighed.

Du skal forvente daglig at afsætte 30-45 minutter til bibellæsning og bøn i de uger #DigDeeper forløbet strækker sig over

Datoer:

  • 11. marts
  • 18. marts
  • 1. april
  • 15. april

Alle 4 aftenener er kl. 19.00-22.00 på Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj.

Tilmelding: tilmelding.åvm.dk 

Pris: 400 kr. for hele forløbet. 200 kr. for studerende/overførselsindkomst. Betales ved tilmelding. 

Der er friplads til særligt økonomisk trængte. 

Undervisere: Linda Gadsbøll (linda(at)valgmenighed.dk) og Jane Baumgartner (jane(at)valgmenighed.dk)

 

Læs her hvad tidligere deltagere har erfaret på #DigDeeper

 ”Jeg har fået en relation til Helligiånden, det har jeg ikke haft før”.

 ”Jeg vil klart anbefale #DigDeeper, fordi det er en mulighed for at lære Guds stemme at kende i sit liv og dermed blive sat fri, helet og få en ny og stærk nærhed med Gud” .

 ”Jeg har virkelig erfaret, at Gud har meget mere til mig, end jeg forstår”.

 ”Min relation til Gud er meget mere personlig og nær”. 

 ”Jeg har fået en god vane med at læse i Bibelen hver morgen, som jeg vil fortsætte med”.

 ”Fedt med så meget tid til ´hands-on´, hvor vi har afprøvet og fået redskaber at tage med videre i vores liv med Gud” 

 ”Jeg er begyndt at snakke med Jesus hver dag – fra hjertet”.

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk