• Vi vil i ord og handling søge at udleve Guds kærlighed og godhed i en anerkendende atmosfære
  • Vi ønsker at modne det personlige trosliv og det fælles menighedsliv ved fordybelse i Guds ord, ret brug af sakramenterne, erfaring af Åndens virke, brug af de klassiske åndelige discipliner og de karismatiske nådegaver 
  • Vi vil være en tilbedende, poetisk, kunstnerisk og profetisk røst, som både former menighedskultur samt er medskaber af kulturen i byen

Bibelske nøgler

"Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os"

(Rom. 5, 5b)

 

"Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt"

(1. Kor. 13, 4-7)

 

"Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størt af dem er kærligheden"

(1. Kor. 13, 13)

 

"Lad kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerter til Gud"

(Kol. 3, 16)

 

"Hvad da, brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har en tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse"

(1. Kor. 14, 26)

 

 

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk

 
idol-club.biz adult-porno.org