• Vi vil deltage i Guds sendelse til den verden, som Gud har skabt, elsker og har forsonet med sig selv i Jesus
  • Vi vil tage ansvar for det skaberværk, Gud i skabelsen har betroet os, igennem bibelfunderet forvalterskab af vores penge, tid og ressourcer  
  • Vi vil arbejde for det fælles gode ved at være ansvarlige deltagere i samfundet: i arbejde, fritid og civilsamfund, som efterfølgere af Jesus, overalt hvor vi færdes.
  • Vi ønsker, at Guds motivation, kærlighed, retfærdighed, barmhjertighed og fredsstiftelse er formende for vores motivation for at kalde til tro på Jesus og vores deltagelse i civilsamfundet 

Bibelske nøgler

"Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset"

(Kol. 1, 18b-19)

 

"Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os" De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden! (...) Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var"

(1. Mos. 1, 26-28; 31a)

 

"I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke"

(Joh. 1, 1-4)

 

"Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt"

(Jer. 29, 7)

 

"For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham"

(Joh. 3, 16-17)

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk

 
idol-club.biz adult-porno.org