”Tilbage til dig” 

Et kursus om at finde tilbage til sig selv og Gud ved hjælp af Enneagrammet

med instruktør Lars Neve, Ennea.dk – i samarbejde med kursussted: ÅVM, Mjølnersvej 6, 8230 Aabyhøj

”GIV, HERRE, at jeg må kende mig selv, så jeg kan kende dig.”- Augustin

Det, vi ikke ved om os selv, kan skade os og vores relationer – og det kan holde os fast i uhensigtsmæssige mønstre, så vi kommer til at stå i vejen for os selv.

Kurset er en indføring i Enneagrammet, en gammel visdom, der opdeling af mennesket i ni forskellige personlighedstyper. Det er et redskab, der kan hjælpe os til bedre at forstå, hvem vi er, og hvorfor vi forholder os til verden, som vi gør. Vi kan opdage, hvilke strategier og budskaber vi har taget til os som børn, og som stadigvæk får lov til at styre vores liv, uden at vi ved af det.

Kurset hjælper os ikke kun til selvindsigt, men viser også en vej til forandring. Vi får hjælp til skridt for skridt at bevæge os mod at blive det menneske, vi er skabt til at være. Derfor starter kurset med  to hverdagsaftener, hvor du finder din type, efterfulgt af 24 dage, hvor du dagligt arbejder med en kristen åndelig disciplin, til vi mødes til en intens afsluttende 7 timers sessioner lørdag 1. juni. Denne lørdag vil vi fejre de første skridt har taget på jeres transformationsrejse og give jeres voksende selvindsigt et boost frem mod virkelig frihed.

I århundreder har store kristne lærere peget på, at der er en nøje sammenhæng mellem at kende sig selv og kende Gud. Denne bog forbinder Enneagrammets visdom med den kristne spiritualitet – med det mål, at vi får et dybere kendskab til os selv, mere forståelse for andre og større kærlighed til Gud.

 

Kursusdatoer

Onsdag 1. maj kl. 19-21.30

Udlevering af forhåndsbestilt litteratur

Enneagrammets struktur, de 3 intelligens centre, hovedcenterets type 5, 6 og 7 & øvelser til at optræne selviagttagelsen.

Onsdag 8. maj kl. 19 – 21.30  

Kropcenterets type 8, 9 og 1 og hjertecenterets type 2, 3 og 4

Lørdag 1. juni kl. 09.30 – 17.00

Panel med typerne og vidnesbyrd fra vores transformationsrejse

Frokost (inkluderet)

Øvelser og demonstration af enneagramsymbolets kraft til transformation af vores fastlåste og uhensigtsmæssige livsmønstre.

TILMELDING SENEST onsdag 17. april 2019 på www.tilmelding.åvm.dk

Kursusgebyr: DKK 699,00 (Enneas normalpris for 5 aftener DKK 1.000,00)

Incl. kaffe/the på hele kurset samt frokostsandwich lørdag. Kursusbogen ”Tilbage til dig” bestilles særskilt hos kursusinstruktør Lars Neve på MobilePay 31 33 12 12 til kr. 249,- (nedsat med kr. 50,-) med anmærkning i kommentarfeltet ”Tilbage til dig”. Bestilling af bog foretages senest onsdag 17. april. Bestilte bøger udleveres på første kursusaften

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk