Frivillig Fredag

Frivillig fredag er en mulighed for dig at bruge dine kompetencer ind i ÅVM's vision som en del af den frivillige stab

Formålet med Frivillig Fredag:

Formålet er at give dig der går med en drøm/kald til menighedsarbejde en mulighed for at koble dig på menighedens vision på stabsniveau

Derudover ønsker vi at mobilisere tjenester og kompetencer til at arbejde med på at virkeliggøre vores vision "Med Gud for Aarhus - og verden"

Hvad er der brug for?

Der er første og fremmest brug for Kompetencer og energi - Har du et ønske om arbejde mere med, og udvikle dig indenfor en eller flere tjenester du brænder for i ÅVM, så kunne frivillig fredag være oplagt for dig

Derudover er der brug for Fagprofessionelle kompetencer - Hvis du har konkrete professionelle kompetencer fra uddannelse eller erhvervslivet, som du ønsker at bruge i menighedssammenhæng, så har vi et stort ønske om at knytte flere af disse kompetencer staben. Kirken har så meget brug for, at få tilført flere fagkompetencer til at bringe kirken ind i nye områder, og løfte kvaliteten af de eksisterende

Hvad kræver det at være på Frivillig Fredag Stab?

At være på frivillig fredag stab kræver at du giver én arbejdsdag om ugen, der ligger om fredagen. For nogle vil det kunne indarbejdes i det nuværende arbejdsliv, og for andre vil det kræve en tilpasning af arbejds- eller studielivet. Det kan f.eks. være i antal timer eller ambitionsniveau. Det vigtigste for os er, at du vælger en model, hvor du ikke presser dig selv for meget, men sikrer et arbejds- og frivillig fredags liv, der hænger sammen.

 

 

Skal du være med?

Hvis du er interesseret i at finde ud af mere omkring frivillig fredag så læse nærmere om det her

Opstart 30. august 2019

For mere information så kontakt:

Anders Michael Hansen på andersmichael(at)valgmenighed.dk eller

David Viftrup på davidv(at)valgmenighed.dk

og få en indledende samtale om hvilke muligheder og kompetencer du har, og hvordan de kan sættes i spil.

 

 

Hvad kan jeg arbejde med på frivillig fredag stab

Som en del af den frivillige stab er der en stor variation af mulige opgaver.

De kan deles op i to områder: 

1. Eksisterende opgaver, der styrker og fornyer vores nuværende tjenesteområder

Her kan du finde konkrete frivillige stab jobs i denne kategori. 

Listen er ikke udtømmende omkring mulige opgaver, og bliver løbende suppleret. Kom forbi og tal med os om flere muligheder

2. Nye opgaver, der skabes på baggrund af nye kompetencer og visioner på staben

Her er du afgørende med at til at skabe visionen opgaverne. Måske skal der udvikles et helt nyt tjenesteområde? Måske skal vi gøre noget på en helt anden måde. Måske kan vi sammen gøre noget helt genialt med dig på stab. 

Kig på vores vision og sæt det sammen med dine kompetencer og hjerte. Hvilke muligheder ser du?

 

 

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk