Ny valgmenighedspræst

Aarhus Valgmenighed søger pr. 1. maj 2021 en ny valgmenighedspræst

Vi søger en præst, der brænder for at lede og være en del af en kirke i mission i Aarhus sammen med en engageret menighed.

Din profil:

 • Du er en dygtig forkynder med høj teologisk faglighed, der på en livsnær facon formår at tale ind i kulturen og samtiden.
 • Du har erfaring som præst for en større menighed, hvor du er lykkedes med at lede en menighed med høj trivsel og engagement i lokalmiljøet.
 • Du formår at inspirere og udvikle de gaver, der er til stede i en mangfoldig kirke.
 • Du brænder for, at mennesker må møde Gud og komme til tro. 
 • Du bevæger dig hjemmevant i det karismatiske, og formår at praktisere det i en sund balance med folkekirkens evangelisk lutherske grundlag.
 • Dit hjerte banker for at kalde mennesker til personlig tro og efterfølgelse af Jesus.
 • Du har en tillidsvækkende ledelsesstil, og formår at være nærværende i et job med en stor kontaktflade. Du forstår at skabe synergi mellem de ansatte og frivillige.
 • Du har empati, og evner at være nærværende i samtaler og relationer.
 • Du er fleksibel, og kan håndtere et job med mange facetter og høje krav.

 

Dine opgaver:

 • Du skal virke som præst med forkyndelse, sjælesorg og kirkelige handlinger.
 • Du får ansvaret for den pastorale ledelse af kirken, og samarbejder tæt i et dagligt ledelsesteam med sekretariatslederen.
 • I tæt samarbejde med menighedsrådet fastlægger du visioner, strategier og indsatsområder.
 • Du har ansvaret for at lede og udvikle gudstjenester og fællesskaber sammen med hjælpepræster og øvrig stab.

Om os:

Vores kirke er en dynamisk, luthersk-karismatisk valgmenighed, som er opstartet i 1990 af en lille gruppe mennesker. Nu er menigheden vokset til ca. 500 voksne medlemmer og 300 børn, men menigheden er stadig præget af en pionerånd og engagement, med flere hundrede frivillige.

 

Menigheden drives til hverdag ud fra vores menighedslokaler i Åbyhøj, hvor en lønnet stab på 7 personer har deres udgangspunkt, og hvor mange af menighedens fælles aktiviteter foregår. Menigheden præges af mange unge og studerende, samt en stor gruppe af familier i alle aldre. Vi mødes løbende i mindre fællesskaber rundt i hele Aarhus og opland, og fælles til gudstjenesterne om søndagen. Her har vi hver søndag 2 gudstjenester samt 1 månedlig international gudstjeneste. Stilen er en liturgisk-karismatisk gudstjeneste med vægt på lovsang, forkyndelse og en børnekirke i 5 spor for de mange børn.

 

Vi føler os godt hjemme i både Den Danske Folkekirke og Dansk Oase. Vi har et godt samarbejde lokalt, nationalt og internationalt med menigheder, missionsorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

 

Vi tilbyder:

En præstetjeneste, hvor du vil tjene sammen med menigheden, staben og menighedsrådet i et dynamisk, ambitiøst og innovativt miljø.

En stabskultur med inspirerende teamwork og et præsteteam med kollegial sparring.

Formalia:

Stillingen er på kvote 100%, og lønindplaceres i løngruppe 1 efter nyt lønsystem + rådighedstillæg. Der er ikke tilknyttet tjenestebolig til stillingen.

Du skal opfylde kravene til at søge præsteembede i Den Danske Folkekirke.

 

Ansøgning, CV samt kopi af eksamenspapirer sendes til formand(at)valgmenighed.dk.

Ansøgningsfristen er 25. februar 2021

Yderligere oplysning fås hos menighedsrådsformand Ole Møller Jensen 9395 0764

 

 

 

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk

 
idol-club.biz adult-porno.org