Keld Dahlmann, international præst

Keld Dahlmann. Født 1972. Gift med Sara og far til 4.


Keld Dahlmann har sammen med sin familie været engageret i Aarhus Valgmenighed siden 1996. Blev kaldet som medhjælpende præst i 2002 og blev valgmenighedspræst og daglig leder i 2005. I 2017 har Keld fået en ny rolle som International præst i menigheden, med særlig fokus på at etablere gudstjenester og fællesskab for de mange udlændinge, der opholder sig i Aarhus i kortere eller længere tid.
Han er cand. theol fra Aarhus Universitet med speciale i missionsteologi. Har desuden studeret på Fuller Theological Seminary i Californien.

Keld var initiativtager til dannelsen af KirkePlanterNet(KPN) i 2009, hvorigennem Aarhus valgmenighed har været engageret i nationalt og internationalt arbejde omkring menighedsudvikling og dannelse af nye menigheder (www.kirkeplanternet.dk) Ved siden af sin ansættelse som præst er Keld ansat i KPN som daglig leder, underviser og mentor for præster og ledere.

Keld Dahlmann var med i opstarten af Børne- og Ungdoms Oase (BUO) og var landssekretær, der i 3 år. Han har bidraget til en række bøger og har siddet i flere bestyrelser bl.a. i Dansk Oase og Center for Ungdomsstudier.
Keld Dahlmann brænder for, at kirken i Europa bliver fornyet, engageret i mission og medspiller i samfundets udvikling. På den baggrund har det været naturligt for Keld at tilslutte sig "The Order of Mission"(TOM), som er et globalt netværk af missionale ledere. I 2018 blev han valgt som formand for TOM for en 6-årig periode (www.missionorder.org)

> OVERSIGTEN OVER ANSATTE

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk

 
idol-club.biz adult-porno.org