Få mest muligt ud af din gaver med fradrag

Med skattefradrag får du ca. 1/3 af din støtte tilbage i skat. Dvs. hvis du støtter menigheden med 9.000 kr. på et år, koster det kun dig 6.000 kr. Herunder kan du læse hvordan du opnår det bedste fradrag. Tak for enhver gave.  

Gaver til Aarhus Valgmenighed kan trækkes fra på selvangivelsen ifølge Ligningslovens § 8a, stk. 2 og/eller § 12, stk. 3 (Gavebreve).
 Aarhus Valgmenighed er på listen over godkendte foreninger og opfylder dermed betingelsen for, at du kan trække din gave fra. Enhver myndig person kan give gaver eller oprette et gavebrev.

Direkte gaver - Ligningslovens § 8a, stk. 2
Når du giver en gave til menigheden, kan du trække gaven fra på selvangivelsen. Den øvre grænse for årligt fradrag her er 16.300 kr. i 2019.

Reglen betyder, at gaver op til 16.300 kr. er fuld fradragsberettigede. Giver du mere end 16.300 kr. til menigheden eller andre §8a gaver, opnår du ikke fradrag for det som er over 16.300 kr. med mindre du opretter et gavebrev.    

Ægtefæller kan hver for sig give ex. 16.300 kr. og opnå fuld fradragsret for egne gaver.

Aarhus Valgmenighed indberetter automatisk din gave til SKAT, såfremt du har oplyst dit CPR.-nummer og du vil så modtage en kvittering i begyndelsen af det nye år, så du kan se, hvad vi har indberettet.

Gavebreve – Ligningslovens § 12 stk. 3
Et gavebrev er et løfte om et fast årligt bidrag til en godkendt forening i mindst 10 år. Aarhus Valgmenighed er godkendt til, at modtage gaver efter denne ordning. Bidraget kan enten være et fast beløb eller en procentdel af din indkomst - det vælger du selv, når du udfylder og indsender blanketten.

Opretter du et gavebrev, kan du trække hele gavebeløbet fra. Kun den del af gaven, der måtte overskride 15 % af din personlige indkomst, kan du ikke trække fra. Det er dog altid tilladt at trække 16.300 kr. fra, også selvom procentbeløbet er større end 15% af din indkomst. 

Aarhus Valgmenighed sørger for at opgive dit gavebrev til skat, såfremt vi har dit CPR nr. Når året er omme fremsendes kvittering, på størrelsen af det modtagne beløb, ifølge gavebrevet.

Har du spørgsmål til gaver og fradrag er du velkommen til at kontakte vores administrator Klaus Grøngaard
 på aarhus(at)valgmnighed.dk eller telefon 86122835

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk

 
idol-club.biz adult-porno.org