Discipel i Aarhus Valgmenighed

”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”  Matt 28, 18-20

Igennem sine disciple startede Jesus en bevægelse, som har bredt sig til stort set hele verden. Det har den gjort, fordi disciplene gjorde, som Jesus havde lært og befalet dem: De lyttede til Guds Ord og Helligånden, og de oplærte selv nye disciple, ligesom Jesus havde oplært dem. Disciple af Jesus er Guds plan, for at verden må lære Ham at kende. Disciple, der oplærer disciple.

 

Discipeltrekanten er et redskab, vi bruger i ÅVM, som både hjælper os til at komme i kontakt med, og kunne svare på, nogle vigtige spørgsmål i vores discipelskab.

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk