Klyngeledermanual

Klyngeledermanualen samler Aarhus Valgmenigheds bedste erfaringer, teori og praksis med at lave klynger, hvor Guds rige vokser og mennesker bliver disciple. Manualen indeholder alt det vigtigste, man har brug for som leder af en klynge.

Manualen kan købes her. 

Aarhus Valgmenighed har gennem mere end 10 år arbejdet med klynger. Vi har set mange disciple blive udrustet og nye komme til tro gennem vores klynger. 

Klyngeledermanualen beskriver på 34 sider de vigtigste elementer, man som leder skal være opmærksom på, når man ønsker at gå foran og skabe discipelskab hos dem, man leder. Manualen indeholder en mængde værktøjer til at omsætte den vision, Gud har givet.

Manualen er skrevet til klyngeledere i Aarhus Valgmenighed, men kan nemt bruges af klyngeledere i andre menigheder. Indholdet er overskueligt organiseret og der er indlagt huddle-spørgsmål til hvert afsnit.

I manualen kan du blandt andet læse om:

  • Hvorfor er klynger strategisk vigtige i en menighed?
  • Jesus - verdens første klyngeleder
  • Hvad er principperne for en klynge?
  • Hvordan skabe et godt lederteam?
  • Hvordan lede, så folk bliver disciple af Jesus?
  • Hvordan gøre det nemt for søgere at være med?
  • Hvordan rejse nye ledere?
  • etc.

 

Manualen er gratis for ledere i ÅVM. Følgende priser gælder for andre:

1 stk. koster 100 kr. + porto

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk