Huddleledermanual

Aarhus Valgmenigheds huddleledermanual giver vejledning i, hvordan man starter og kører en huddle. Den samler vores bedste erfaringer med at lede huddles, så mennesker vokser i deres discipelskab og lederskab i Guds rige.

Manualen kan købes nederst på siden

Huddleledermanualen er en indføring i, hvad en huddle er, hvordan man kommer i gang med at huddle, og den giver redskaber til at lede en huddle.

Desuden indeholder manualen disse 10 huddle-sessioner:

  • Cirklen - Søg først Guds rige
  • Halvcirklen - Sund fysisk livsrytme
  • Halvcirklen - sund åndelig livsrytme
  • Trekanten - dybere og balancerede relationer
  • Fadervor - hvornår beder jeg til Gud?
  • Lectio Divina og Lectio Continua - hvornår læser jeg i Bibelen?
  • Fællesskab - hvem vandrer jeg med og er ansvarlig overfor?
  • Nådegaver - hvor tjener jeg i menigheden?
  • Fredens personer - hvem er jeg sendt til?
  • Generøst liv - hvordan velsigner jeg andre?

Manualen følger discipeltrekanten, og der følger 10 trekanter med ved køb af en huddleledermanual.

Huddleledermanualen er for ledere, der allerede selv har været i en huddle og nu ønsker at begynde selv at udruste nye disciple i Guds rige. Ideen bag manualen er at gøre huddling så let tilgængelig som muligt.

Manualen er gratis for huddleledere i ÅVM. Følgende priser gælder for andre:

1 stk. koster 150 kr. + porto

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk