Vision2018 - Med Gud for Aarhus

Gennem år 2013 bidrog menighedens medlemmer med deres tanker og drømme for menighedens fælles retning de kommende år. I processen blev vi mindet om vores kald og opgave i Aarhus og særligt om ordene fra Jeremias’ Bog 29,7:

Stræb efter lykke og fremgang for den by, som jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt

Vi har i lyset af dette udvalgt fire indsatsområder, som vi særligt vil fokusere på indtil årsmødet i 2018. Det er vort håb, at det vil betyde et møde mellem mennesker i Aarhus og den levende Gud.

Er der noget, som du brænder for, så er det bare med at gå i gang, så er der rige muligheder for at komme i gang. Kontakt gerne staben, hvis du er interesseret i at tjene med på et af områderne. For kontakt tryk her

Spørg også dig selv: Hvordan kan visionen se ud:

  • Personligt i din hverdag?
  • Med din kernefamilie eller udvidede familie?
  • På dit studie eller arbejdsplads?
  • Med din klynge eller cellegruppe?
  • Med din tjenestegruppe?

 

 

 

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk