I-Mellem

Vision:

  • Vi er en klynge som ønsker at skabe balance mellem at lade Gud fylde os op, og lade Gud sende os ud.
  • Vi vil skabe rum til bøn og at lytte til Gud, og lade ham vejlede vores aftener og tjene hinanden gennem det Helligånden giver os. Vi ser på livet som en helhed og ønsker at belyse kompleksiteten heri, gennem forskellige tematikker ud fra et Bibelsk perspektiv.
  • Vi er inddelt i forpligtende og investerende celler, som giver plads til den enkeltes vandring og opfordres til at række ud til deres næste. Eksempelvis i fælles projekter, eller gennem vores relationer.

Praktiske informationer:

På månedsbasis mødes vi hver tirsdag: hver anden uge til klynge og hver anden uge i cellerne.

Klyngeaftenerne sætter fokus på Guds nærvær, fordybelse i forskellige emner og bøn.

Disse vil skiftevis sætte fokus på discipelskab (forholdet mellem os og Gud) og sendelse (os i verden).

Alle er velkommen uanset om du har det åndelige, det intellektuelle eller det relationelle som din præference, da vi søger at gøre plads til alle dele og ser en stor værdi heri. Vi er ikke tilknyttet et bestemt gudstjenestemiljø i ÅVM, men lederne kommer pt primært i 16-miljøet.

Vi mødes hver tirsdag og det præcise program, tid og sted kan findes på facebook.

På klyngeaftener mødes vi kl. 18 til aftensmad - giv derfor gerne besked på forhånd.

Vi kan findes via facebook eller kontaktes på nedenstående mail og/eller mobil.

 

Heine H. Nielsen (25131510 / heinehoon(at)gmail.com

Ines Esther Johannesen (27828959 / ines.esther(at)siff(at)gmal.cm)

Karl-André Kaalby Johannesen (26834034 / karl.andre(at)lie.dk

Kirstine L. Christensen (42157366 / kirstine104(at)gmail.com)

Tobias Hougaard (42918676 / christtubot(at)gmail.com)

 

 

Aarhus Valgmenighed: Kirke i bevægelse

Læs mere

Vi er en folkekirke - uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området.

Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig.

Find Aarhus valgmenighed

Se på kort

Sekretariatet
Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj, Denmark
Åben: Tirs-Fredag 9.30-14.00
Tlf.: (+45) 8612 2835
Cvr.: 1411 1638
aarhus@valgmenighed.dk

 
pornfiles.me adult-porno.org